اگر دانش آموزی نیاز به اصلاح سوابق یا مشخصات داشته باشد ...؟

1. منوی سوابق تحصیلی > گزینه اصلاح سوابق تحصیلی یا اصلاح مشخصات فردی

با انتخاب سال و دوره و انتخاب دانش آموز مورد نظر ، تغییرات و اصلاحات لازم را انجام دهید.

2. منوی نقل و انتقال اطلاعات > گزینه ارسال اطلاعات به سیستم متمرکز تحت Windows

ارسال اطلاعات را به صورت اینترنتی ارسال کرده و منتظر تایید منطقه باشید.

3. منوی نقل و انتقال اطلاعات > گزینه دریافت اسناد اصلاحیه از منطقه

4. منوی سوابق تحصیلی > گزینه اعمال اسناد مجوز گرفته در سیستم

توجه : در صورت مشاهده پیغام مبنی بر عدم وجود اسناد اصلاحیه

1. از تایید اسناد توسط منطقه مطمئن شوید.

2. دوباره مراحل 3 و 4 را تکرار کنید.